ULUSLARARASI TAŞIMA YAPARKEN SALDIRIYA UĞRAYIP HAYATINI KAYBEDEN ŞOFÖR VE BERABERİNDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN DUYURU

Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde uluslararası taşıma yaparken, 01.01.2003 tarihinden sonra saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21 inci maddesi ile değiştirilen 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 33 üncü maddesine göre 40.000 YTL’ye kadar ödeme yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Bu kapsamda hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının bu ödemeden yararlanmak isteyen varislerinin;

a) Hayatını kaybeden vatandaşın kanuni varisleri olduklarını gösterir veraset ilamı ile murisin (hayatını kaybedenin) vukuatlı nüfus kayıt örneğini bir dilekçe ekinde Ulaştırma Bakanlığına ibraz etmeleri,

b) Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenerek Ulaştırma Bakanlığı’na intikal ettirilmiş ve içeriğinde, hayatını kaybedenlerin; açık kimlikleri, mesleği, araç plaka numarası, aracın yükü, olay tarihi ve yeri, olayın şekli ve benzeri bilgileri ihtiva eden belgede, murisin (hayatını kaybedenin) isminin yer alması,

zorunludur.

-Başvurular tüm varisler tarafından münferiden yapılabileceği gibi, noter aracılığıyla düzenlenmiş vekaletnameye dayalı olarak yetki verilen kişi/kişilerce de yapılabilir.

-Başvurular doğrudan Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

- Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenerek Ulaştırma Bakanlığı’na intikal ettirilen liste, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecektir.