ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN

 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI  MESLEKİ YETERLİLİK SINAV

DUYURUSU

 

    Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

 

1-  Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi

     Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar,

 

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme    

     hakkı olanlar,

     için,

 

2011 yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

 

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

2011 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

19 MART 2011

07 ŞUBAT 2011

18 ŞUBAT 2011

04 HAZİRAN 2011

14 NİSAN 2011

02 MAYIS 2011

17 EYLÜL 2011

08 AĞUSTOS 2011

15 AĞUSTOS 2011

24 ARALIK 2011

11 KASIM 2011

18 KASIM 2011

         

 

 

NOT:  Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

 

AÇIKLAMA :

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 27 Nisan 2011 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,

                                  

1-     Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

 

 

 

 

2-     Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını  belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

 

3-     ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

 

4-  Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,

 

     Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

 

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.

1)     Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş resimleri de taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler.

2)     Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

3)     Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek  Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki SRC, ODY, ÜDY Sınav Hesabına yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.

4)     04 Haziran 2011 tarihli  Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler 50 TL sınav ücretini en geç 06 Mayıs 2011 tarihine kadar   yatırmak zorundadırlar. Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

 

Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:

Eğitimden muaf olarak ODY(Orta Düzey Yönetici) ve ÜDY(Üst Düzey Yönetici) türü Mesleki Yeterlilik Sınavına girmek isteyenler müracaatlarını 27 Nisan 2011 tarihinde saat 17.00’ye kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine yapacaklardır.

internet adresinden temin edilebilmektedir.)

 

veya onaylı örneği,

 

(Sınav başvurusu kabul edilenler en geç 03.05.2011 tarihine kadar belirlenecek olup, bu kişiler sınav ücretini  T.C. kimlik numarası belirtilerek  Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki Sınav Hesabına en geç 06 Mayıs 2011 tarihine kadar   yatırabileceklerdir.. Havale veya EFT yapılmamalıdır.)

 

EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ

 

         AÇIKLAMALAR :

 

1)     Bolu, Diyarbakır, Erzurum ve Sivas illerinde başvuru yoğunluğuna göre Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu illerde sınava girmek isteyen adayların başvuru    sayısının o il için 250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup,  adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır.  Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.

 

2)     Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

 

3)     Adaylar, sınav giriş belgeleri  http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.  

 

4)     Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

5)     Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız!