ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV
DUYURUSU

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

1- Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar,

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için,

2010 yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2010 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

23 OCAK 2010

07 ARALIK 2009

18 ARALIK 2009

08 MAYIS 2010

22 MART 2010

02 NİSAN 2010

25 EYLÜL 2010

09 AĞUSTOS 2010

20 AĞUSTOS 2010

25 ARALIK 2010

08 KASIM 2010

19 KASIM 2010


NOT: Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

AÇIKLAMA : Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,

* Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

* Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını� belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

* ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

4- Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Sınava girmek isteyenlerin, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Sınav giriş belgeleri www.kugm.gov.tr ve http://ubgup.gazi.edu.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır. Sınav giriş belgelerinin bu internet adreslerinden temin edilmesi gerekmekte olup, ayrıca posta ile gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler :

* Sınav Başvuru Formu ( Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr

internet adresinden temin edilebilmektedir.)

* Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi,

* En son mezun olduğu okuldan (ilköğretim okulu, lise veya üniversite) alınmış diplomanın fotokopisi veya ehliyet fotokopisi,

* T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,

* 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında),

* 50 TL sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunun aslı,

(Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek 5024849 no’lu firma kodu ile sadece özel havale sisteminden Akbank şubelerine yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.)

Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:

* Sınav Başvuru Formu ( Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr

internet adresinden temin edilebilmektedir.)

* Yüksekokul diploması veya �eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı

veya onaylı örneği,

* T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,

* 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında),�

* 50 TL sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunun aslı,

(Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek 5024849 no’lu firma kodu ile sadece özel havale sisteminden Akbank şubelerine yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.)

SINAV BAŞVURU ADRESLERİ

* Ankara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* Diyarbakır Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* Erzurum Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* Sivas Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
* Trabzon Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR :

* Sınav giriş belgeleri www.kugm.gov.tr ve http://ubgup.gazi.edu.tr internet adreslerinde yayınlanacak olup, adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Sınav giriş belgelerinde hata olanlar sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar Bakanlıkla irtibata geçebilirler.

* Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

* Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

SINAV BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN